آریا بانو

آخرين مطالب

ازدواج سالمندان، «سرپيري و معرکه گيري» نيست گفتگو

ازدواج سالمندان، «سرپيري و معرکه گيري» نيست

  بزرگنمايي:

بانو نيوز - ازدواج سالمندان اصطلاح سرپيري و معرکه گيري نيست‎

رييس انجمن مددکاري اجتماعي ايران گفت: سالمندان بيش از آنکه به پول و مال نيازمند باشند، به توجه، عواطف انساني، تکريم و احترام نياز دارند که اين نکته مهم در آيات مختلف قرآن کريم هم مورد تاکيد قرار گرفته است.

موسوي چلک، با بيان آنکه يکي از موضوعاتي که در ايران به دليل ترکيب جمعيتي آن، در چند سال اخير بيشتر به آن پرداخته شده و حتي نگراني‌هايي ايجاد کرده و منجر به توجه سياستگذاران در برنامه‌هايشان شده، موضوع «سالمندي» است گفت: به طور مشخص يکي از مشکلات سالمندان، رفاه و تامين اجتماعي و همچنين سلامت و مراقبت‌هاي مورد نياز در اين دوران است. يکي ديگر از مشکلات سالمندان که به دليل تغيير ساختار خانواده و گرفتاري‌هاي فرزندان به وجود آمده و کمتر به آن توجه جدي شده، ديده نشدن و تامين نيازهاي عاطفي و رواني اين قشر است.

وي در ادامه با اشاره به آنکه مساله مهم ديگر، به دوران «پيش از سالمندي» بازمي‌گردد افزود: در مصوبه شوراي ملي سالمندان که براساس قانون برنامه سوم توسعه تدوين و تصويب شده، بيشترين تمرکز بر روي افراد پس از 60 سال است. در حالي که سياست‌هاي کشور بايد در جهت داشتن سالمندي با نشاط تعريف شود و براي دستيابي به اين مهم بايد از کودکي براي داشتن يک پيري با نشاط برنامه‌ريزي شود. شايد آسيب سياست‌هاي کلان کشور همين نکته است که برنامه‌ريزي‌ها به بعد از دوران سالمندي برمي‌گردد، اما براي پيش از آن برنامه‌اي وجود ندارد.

رييس انجمن مددکاري اجتماعي ايران ادامه داد: حضور پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها يا پدر و مادران پير در خانواده‌ها، کارکردهاي اجتماعي زيادي از اجتماعي کردن فرزندان و نوه‌ها گرفته تا بسترهايي که آنان براي مشارکت‌هاي اجتماعي يا دورهمي اعضاي خانواده ايجاد مي‌کنند يا حتي احترام و اعتماد به نفس و عزت رواني که به خانواده مي‌دهند، ايجاد مي‌کند که از جمله کارکردهاي مهم سالمندي تلقي مي‌شوند.

چلک ادامه داد: بايد پذيرفت که امروز، با جمعيت سالمندي بيشتري مواجه هستيم که در آينده‌اي نه چندان دور اين جمعيت به دليل نوع نگاه‌هايي که در کشور به فرزند نياوردن - به جاي فرزندآوري - وجود دارد، بيشتر و بيشتر مي‌شود. در سياست کلي جمعيت نيز مواردي نوشته شده اما در عمل براي اين حوزه اتفاق مشهودي که بتواند ترکيب و درصد جمعيت سالمندي را تغيير دهد، وجود ندارد.

وي در ادامه با تاکيد بر اين نکته که بايد سياست‌هاي اجتماعي براي دوران سالمندي تعريف شود گفت: در حوزه سالمندي، سياست‌هايي به صورت پراکنده وجود دارد، اما سياست کلان و منسجمي در اين حوزه هنوز تعريف و تدوين نشده است. با وجود اينکه علاقه‌مندي حاکم بر کشور، مساله فرزندآوري و توجه به افزايش جمعيت کودکان است، اما از سوي ديگر، بايد توجه کرد که سياست‌هايي که براي افزايش جمعيت وجود دارد، چندان به مساله سالمندي و افزايش جمعيت سالمندان در حال و آينده نمي‌پردازد که همه اين مباحث نيز در گرو مسائل اقتصادي نيست و نوع نگاه جامعه و کشور به زندگي، فرزندآوري، فرزندپروري يا سبک زندگي در آن اثرگذار است، اما واقعيت اين است که جمعيت سالمندي نيازمند سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي است.

رييس انجمن مددکاري اجتماعي ايران در ادامه با بيان آنکه نگاه جدي به استان‌هاي کشور در اين حوزه حياتي و مهم محسوب مي‌شود، گفت: در حال حاضر 11.5 درصد جمعيت استان گيلان بالاي 60 سال هستند، طبيعتا اولويت‌هاي برنامه‌ريزي در اين استان با استان ديگر با درصد متفاوتي از جمعيت سالمندي، فرق دارد، درحاليکه بايد سياست‌گذاري کلان و منسجمي در اين حوزه طرح‌ريزي شود، بايد براي هريک از استان‌ها نيز سياست‌هاي مجزا، بومي شده و منطقه‌اي تعريف شود تا اولويت‌ها و نيازهاي همه استان‌ها متناسب با ساختار جمعيتي آنها پيش‌بيني شود.ازدواج سالمندان
ازدواج نکردن سالمندان تفکر درستي نيست‎

چلک ادامه داد: در بحث سالمندي پويا يا آنچه غرب «Active Agene» مي‌نامد، بايد سياست‌گذاري و اجرا در کنار هم مورد توجه قرار گيرد. در شرايطي که امروز، جنبه‌هاي مختلف سالمندي در کشور شناخته شده است، بايد ضمن سياست‌گذاري‌ها، در حوزه اجرا نيز وارد شويم تا حداقل 10 سال ديگر به شرايط سياستي و اجراي مورد نظر امروز، دست يابيم.

وي ادامه داد: نبايد فراموش شود که همه ما در قبال بزرگان و ريش سفيد و گيسو سفيدان مسووليت داريم. افزايش مسووليت پذيري جامعه و فرزندان، سبب مي‌شود تا از افزايش مراکز نگهداري سالمندان به ويژه نگهداري شبانه روزي جلوگيري شود. قطعا براي هيچ انساني، هيچ مکاني، جاي «خانه» را نمي‌گيرد که اين محل، مجموعه‌اي از خاطرات و يادگاران گذشته براي افراد است و همين خاطرات است که از آسيب‌هاي رواني به افراد جلوگيري مي‌کند.

رييس انجمن مددکاري اجتماعي ايران گفت: در حوزه سالمندي، نکته‌اي که بايد به آن توجه شود، علاوه بر سنجش سلامت جسم، سنجش شاخص‌هاي رفاه و شاخص‌هاي رواني اجتماعي در جمعيت سالمندي است. درحاليکه تا به امروز حتي يک بار نيز اين شاخص در کشور سنجش نشده است که يکي از زيرشاخه‌هاي آن، «زندگي مشترک يا ازدواج» است.

چلک افزود: بدون شک فلسفه تشکيل خانواده و ازدواج، انتخاب شريک زندگي است تا مکمل يکديگر باشند. در امر ازدواج، مقاومت‌هاي فرهنگي به ويژه درباره زنان در کشورمان وجود دارد. شايد ازدواج مردان سالمند راحت‌تر پذيرفته مي‌شود اما اين امر براي زنان به راحتي پذيرفته نمي‌شود.

وي ادامه داد: البته گاهي مخالفت‌هايي با ازدواج مردان سالمند از ناحيه فرزندان آن هم به دليل تقسيم ارث فرد سالمند صورت مي‌گيرد. اما بايد پذيرفت که ازدواج در دوران سالمندي ضمن دور کردن سالمندان از تنهايي مي‌تواند موجب نشاط و پويايي، کاهش افسردگي، انزوا و گوشه‌گيري آنها شود.

ازدواج سالمندان اصطلاح «سرپيري و معرکه گيري» نيست و کارکردهاي مثبت اين نوع ازدواج، آنقدر فراوان است که نبايد به جنبه‌هاي منفي و اندک آن حتي فکر کرد.

رييس انجمن مددکاري اجتماعي ايران تصريح کرد: اين امر پسنديده، حتي مي‌تواند نقش متعالي براي همسران ايفا کرده و آنان مي‌توانند نيازهاي عاطفي و رواني يکديگر را تامين کرده و به نوعي از يکديگر مراقبت کنند. بنابراين، ازدواج نکردن سالمندان تفکر درستي نيست. شايد انسان‌ها در دوره جواني خواسته‌هاي متفاوتي از مقوله ازدواج داشته باشند، اما در دوران سالمندي، اين نيازها به گونه ديگري تعريف مي‌شود و ازدواج و انتخاب همسر در اين دوران، مي‌تواند به عنوان انتخاب يک همراه، همدل و همدم باشد و احساس بودن و حضور در اجتماع و خانواده را براي سالمندان تداعي کند.

چلک در ادامه گفت: تصور مي‌کنم جلوگيري و ممانعت اجتماع، خانواده يا فرزندان از ازدواج سالمندان بايد کاهش پيدا کند. اعتقاد دارم که اين نوع از ازدواج‌ها اتفاقا گاهي به انسجام بيشتر خانواده و فرزندان کمک مي‌کند و دورهمي خانوادگي را بيشتر و پوياتر مي‌کند. مهر و محبت نياز هميشگي انسانها است و به سن وابسته نيست زيرا گاهي محبت و نيازهاي عاطفي را هيچ فردي جز همسران نمي‌توانند براي يکديگر تامين کنند.

وي در پايان عنوان کرد: ازدواج سالمندان اصطلاح «سرپيري و معرکه گيري» نيست و کارکردهاي مثبت اين نوع ازدواج، آنقدر فراوان است که نبايد به جنبه‌هاي منفي و اندک آن حتي فکر کرد.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شکوفه اسفندیاری: بخش دولتی کمک کرد حوزه مد و لباس از سردرگمی خارج شود / بزرگترین معضل ما فارغ‌التحصیلان بدون مهارت است

صالحی: بخشی از حیات فرهنگ عمومی، مدیون هنر "تعزیه" است

زندگی دوباره فرش‌ها پس از انهدام / روایت بیژن قاسمی‌نژاد از نمایشگاه "بود و تار" در گالری پروژه‌های آران

ردپای اعتیاد در نیمی از دادخواست های طلاق مشاهده می شود

والدین «تک‌فرزند»ها بخوانند

ویژگی‌های کودکان تیزهوش

امیر کریمی: شرایط امروز موسیقی پاپ بسیار نابسامان است / هیچ مطالبه‌ای از هیچ فرد یا نهادی ندارم

نباید از پا نشست و صحنه عاشقی هنر را رها کرد / چکناوریان، مرادی، کیایی و رستگاری از مشکلات هنرمندان پیشکسوت می‌گویند

ازدواج های زودهنگام و پیامدهای اجتماعی آن

مدیر شبکه سه: "ماه عسل" دو برابر برنامه "نود" مخاطب دارد / "هفت" با اجرای بهروز افخمی روی آنتن می‌رود / بازیگر نباید بتواند پایان یک سریال را عوض کند

مجید مظفری: اطلاعی از ورود پول‌های کثیف به سینما ندارم/ هزینه تولید یک فیلم در سینمای ایران به‌طور متوسط 3 میلیارد تومان است

تنها ثروتم آرشیو کاملی از دهه 20 تاکنون است / هیچ فردی در جهان به‌اندازه من در زمینه صدابرداری و صداگذاری فعالیت نداشته / روایت اسحاق خانزادی از همکاری با شهیدثالث، لاموریس، بیضایی و ضبط شعار "مرگ بر شاه" در تهران

مهدی صبایی: متأسفم که به فیلم "ماهورا" توجه نشد

حسین عالم‌بخش: "خاتون" در عرصه تئاتر حرفه‌ای عرض اندام می‌کند

نبوی: ما در سینمای ایران با خلأ جدی موضوع پژوهش روبرو هستیم

وضعیت ترجمه آثار نمایشی به سامان نیست / گروه‌ تئاتری در حوزه دینی و ارزشی شکل نگرفت / روایت داود دانشور از دنیای ترجمه تا مشکلات تئاتر دینی

برنامه‌های نوین دولت برای تغذیه و پیشگیری از بیماریها/ بهبود شرایط بهداشتی سلامت زنان ایران

تنبیه مجرمان کوچک، آزادی مجرمان بزرگ

حسین زمان: راه سختی در پیش دارم / هنوز ته ذهن خیلی‌ها مانده‌ام

رمضانی: مدل آستین‌ها و یقه لباس‌های بانوان به دهه 1360 بازگشته است

نادر مشایخی: به موسیقی کلاسیک کمتر توجه می‌شود

چرا کوله پشتی کمتر از کیف به کمر آسیب می‌زند

چرا باید ورم دست را جدی گرفت

علمشاهی: خواننده‌های پاپ باید حرفی برای گفتن داشته باشند

غفلت ؛ چهره پنهان و مخوف کودک آزاری

یک روان‌شناس: اضطراب جدایی، دلیل اصلی مدرسه‌هراسی کودکان است

آسیب‌های فضای مجازی؛ زنگ خطر پیش‌روی ارتباطات انسانی

بیماران قلبی بخوانند

کودکان کار، اصلی‌ترین قربانیان خشونت اقتصادی

چگونه کودکان و نوجوانان را در برابر مشکلات و بحران‌ها واکسینه کنیم؟

پایان هزار و یک مشکل

علیرضا خمسه: این یک کوچ زودهنگام بود

ابتکار: دولت از ورزش معلولان حمایت می کند

ابوالفضل شاهی: آزادی جزئی از ماهیت هنر تجسمی است / متریال‌های منسوخ شده را دوباره زنده می‌کنم

صدیقه پا‌ک‌بین: بخش علمی دانشگاهی در جشنواره مد و لباس فجر مستقل شد / برپایی استارت‌آپ‌ها در هشتمین گام

داریوش اسکویی: مخاطبان انیمیشن کوتاه باید گسترده‌تر شوند

شرحی مدرن بر انسان تنهای امروزی / روایت مریم برزگر از نمایش "تهوع"

خواب موبایلی چیست

آنچه که سیستم آموزشی ایران ندارد...

ژن خوب بهانه تنبل‌هاست / تاریخ مملو از معلول‌های موفق است

کنجکاوی؛ مهمترین دلیل گرایش به مواد مخدر

علت گرایش کودکان به شخصیت‌های بازی‌های رایانه‌ای چیست؟

انتقاد «بیژن بیرنگ» از اسپانسرمحور شدن برنامه‌های تلویزیونی: تلویزیون برنامه‌ساز نیست

حذف مهریه با وضع قانون، پایمال کردن حقوق زنان است

حتی سلبریتی‌های عرصه موسیقی هم مشکل جذب اسپانسر دارند / گفت‌وگو با امین غفاری نوازنده ویولن

درناز حاجیها: جشنواره فیلم کوتاه تهران به جدی گرفته شدن فیلمسازان این عرصه کمک می‌کند

6/5 میلیون ایرانی از ابتلای خود به فشار خون بالا بی‌خبرند /بحران مرگ زودرس نیمی از ایرانیان

همه آسیب های اجتماعی اعتیاد و طلاق نیست

صنعت نساجی را از صنعت مد مجزا بدانیم / هنوز با الفبای مد و فشن آشنا نیستیم / گفت‌وگو با تهمینه مولانا و علی انصاریان از "پریمیر ویژن" تا "نساجی امروز"

کمک به مردم 20 روستایی که چیزی برای از دست دادن ندارند