آریا بانو

آخرين مطالب

سخنان کوروش کبیر از دروغ تا واقعیت گوناگون

سخنان کوروش کبیر از دروغ تا واقعیت

  بزرگنمايي:

آریا بانو - سخنان منتسب به کوروش کبیر در بسیاری از موارد خارج از واقعیت بوده و بایستی باتوجه به اسناد مربوطه در پی انتشار این گونه جملات باشیم.

سرویس سرگرمی - در طول تاریخ ایران، کوروش هخامنشی شاید تنها شخصیتی باشد که بارها و بارها درباره او گفته اند و نوشته اند و زندگی او را از زوایای مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار داده اند. از زندگی نامه کوروش کبیر این گونه می‌توان دریافت کرد که مردی بوده با کفایت و مدبر، سیاستمداری فهیم و جنگاوری سلحشور که توانست در مدت زمانی کوتاه و با سرعتی اعجاب آور، ضمن فایق آمدن بر ناهنجاری های برآمده از حکومت مادها، پادشاهی های مقتدری همانند لیدیه و بابل را مطیع و امپراتوری قدرتمند و قلمرویی عظیم شامل اقوام و ملل متنوع پایه گذاری کند.
سخنان کوروش کبیر در منشور حقوق بشر
کوروش کبیر پادشاه بزرگ هخامنشی در منشور حقوق بشر خود می‌گوید:
منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابل، شاه سومر و اَکـَد، شاه چهار گوشه ی جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ … نوه ی کورش، شاه بزرگ … نبیره ی چیش پیش، شاه بزرگ …
آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه ی مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابـِل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک خدای بزرگ دل های پاک مردم بابل را متوجه من کرد … زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.
ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه های مقدسش قلب مرا تکان داد … من برای صلح کوشیدم.
من برده داری را بر انداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه ی مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.
مَردوک خدای بزرگ از کردار من خشنود شد … او برکت و مهربانی اش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم …
مراجع مربوط به زندگانی کوروش کبیر
مهم‌ترین منابع کلاسیک برای زندگانی کوروش بزرگ، هرودوت، گزنفون و کتزیاس است. مهمترین منابع شرقی، رویدادنامه معروف نبونئید، شاه کلدانی است که از کوروش شکست خورد و گزارش خود کوروش، استوانه کوروش است.
از میان منابع کهن، نوشته‌های هرودوت تاحدودی قابل اعتماد است و پژوهش‌های نوین باستان‌شناسی هم در پاره‌ای از موارد، گفته‌های او را تأیید می‌کنند. اما نوشته‌های کتزیاس جنبهٔ داستان‌سرایی و تفریح‌انگیز دارند و تقریباً در تمامی مواردی که هرودوت و کتزیاس دربارهٔ واقعهٔ یکسانی صحبت کرده‌اند، گفته‌های آنان بسیار با هم اختلاف دارند و در مواردی که بتوان این اختلاف‌ها را از روی منابع دیگر بررسی کرد، گفته‌های کتزیاس نادرست است.کتزیاس ادعا می‌کند که از سالنامه‌های رسمی ایرانی و مشاهدات شخصی‌اش به عنوان پزشک دربار در نوشتن کتابش استفاده کرده‌است ولی بررسی‌های بیشتر نشان داده که وی حتی به زبان‌های شرقی آشنا هم نبوده‌است. اگر کتزیاس از سالنامه‌های رسمی استفاده می‌کرد، ممکن نبود آنچه را که نمی‌داند نداند ولی در عوض چیزهایی را «می‌داند» که وجود آن‌ها در سالنامه‌های رسمی، محال محض است. با این حال، نمی‌توانیم تماماً از نوشته‌های کتزیاس صرفنظر کنیم زیرا وی زمان درازی را در ایران هخامنشی بسر برد و با هخامنشیان زیادی رابطه داشت و روایات زیادی را شنیده‌است و گاهی در بین مطالب بی‌ارزشی که نقل می‌کند، یک نام یا روایتی یافت می‌شود که محال است خود او جعل کرده باشد.

چند سخن منسوب به کوروش بزرگ
کافی عبارت سخنان کوروش کبیر را در اینترنت سرچ تا با انبوهی از جملات منتسب به این پادشاه ایرانی روبرو شوید. برخی از این جملات به شرح زیر هستند.
آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند. فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزای بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد. باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست. من به خاطر ندارم در هیچ جنگی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم. همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند. حرکت قانون را بر خود واجب شمارید و خصایل و سنن قدیمی را گرامی بدارید. کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش به دنبال می آید. هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد، به کار خود سامان داده است. به احترام روح من که باقی و ناظر بر احوال شماست، به آنچه دستور می دهم عمل کنید. وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند نه رفتار و عملکرد شما. خداوندا دست هایم خالی است و دلم غرق در آرزوها... یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن.

فقرتاریخی و بیسوادی سازندگان این جمله دروغین اینگونه بر ملا می‌شود که در تاریخ مورخین یونانی و رومی می خوانیم که چون الکساندر بزرگ به پاسارگاد می رسد "تابوت کوروش را به همراه تجملات" در آنجا می بیند،
پس اینکه "کوروش بدون تابوت و مومیایی دفن شد تا پیکرش خاک ایران شود" چیزی "کمتر" از یک "ناآگاهی بزرگ" نیست و کوروش نه تنها پس از شکست در جنگ و کشته شدن و انتقالش به ایران در تابوت گذاشته شده بلکه کتیبه ای بر فراز پاسارگاد و تابوت وی وجود داشته که بر آن نوشته شده بوده :
"ای رهگذر من کوروش هستم ، به این قبر رشک مبر"
یعنی نه تنها فرمان نداده اجزای بدنش را در خاکهای ایران بگسترانند بلکه دل‌نگران پس از مرگش هم بوده و به رهگذران با حال ضعف و نزار پیشنهاد می‌کرده که با دستگاه تابوت و قبر و جواهراتش کاری نداشته باشند.
جمله به سرقت رفته :
ایستاده بمیرید بهتر است تا بر روی زانو هایتان زندگی کنید. کوروش بزرگ
جمله اصلی به همراه صاحب اصلی :
این جمله از Dolores Ibárruri یکی از شخصیتهای سیاسی اسپانیا در قرن 20 است و در اصل بدین صورت بوده :
Better to die standing up than to live kneeling down !
جمله به سرقت رفته :
دشوارترین قدم همان قدم اول است. کوروش کبیر
جمله اصلی به همراه صاحب اصلی :
این جمله از کنفسیوس است و در یک روایت چنین بوده است :
A journey of a thousand miles begins with a single step
یا
A journey of a thousand miles begins with a single step. by Confucius
در یک روایت دیگر یک اصطلاح آمریکایی/انگلیسی است :
The first step is (always) the hardest
جمله به سرقت رفته :
سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است،نگرانی از ان است که انسان را از بین می‌برد. کوروش بزرگ
جمله اصلی به همراه صاحب اصلی :
این جمله را Ronald Reagan رئیس جمهور معروف آمریکا در 22 آپریل 1987 گفته است و در اصل بدین صورت بوده است :
It"s true hard work never killed anybody, but I figure, why take the chance
این مسلم است که کوروش در نظر ایرانیان و اروپاییان همواره مظهر یک فرمانروای عادل است. او با بهره گیری از هوش و درایت بسیار و قدرت فرماندهی و حکمرانی و با برقراری نظامی براساس برابری و احترام توانست پایه های حکومتی مقتدر را پی ریزی کند. کوروش برای مقتدر بودن نیازی به این زیاده گویی‌ها ندارد. شخصیت‌های تاریخی را باید همانگونه وجود داشتند رصد کرد. از این دست جملات بسیارند که بایستی با آگاهی نسبت و صحت و سقم هر کدام در پی انتشار آن‌ها باشیم
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

از حاملگی پوچ چه می‌دانید؟

راهکارهای برقراری ارتباط عاشقانه

10 عامل خاموش کننده نابهنگام میل جنسی زوجین

3 گام برای تقویت رشد شخصی

معایب و مزایای ازدواج دانشجویی

شما هم یکی مثل همه هستید!

تصاویر میلیونرها قبل و بعد از پولدار شدن

چطور دوران بازنشستگی بهتری داشته باشیم؟

عمل کورتاژ؛ انواع، مراحل و مراقبت های پس از آن

نکات اساسی در مورد مانیکور ناخن در بارداری

نوعروسان مراقب افسردگی باشند

سفری به بزرگ ترین هتل متروکه در ژاپن

عقدنامه امضا می کنید یا دفتر خاطرات ؟!

روش های افزایش میل جنسی مردان

چیپ ایمپلنت یا تزریق اطلاعات به داخل بدن در سوئد

حقایق باور نکردنی درباره قطب جنوب

دروازه جهنم روی زمین!/ تصاویر

القاب حضرت زهرا چیست؟

تعبیر خواب کفش گشاد - کفش بزرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

خانه های کپی برداری شده از کارتون ها/ تصاویر

معرفی ساز گیتار و انواع آن

فال روزانه دوشنبه 21 آبان 1397

خط خوردن دو ستاره معروف تیم ملی از لیست کارلوس کی روش

بررسی مشخصات و امکانات خودروی ام وی ام x33

خواب گردی چیست؟

بیوگرافی مهدی یراحی؛ خواننده محبوب پاپ

نخستین مردی که دور بریتانیا را شنا کرده است

سلبریتی هایی که خانه را به علت آتش سوزی کالیفرنیا ترک کردند

8 باور غلط در مورد روش‌های ضدبارداری

ازدواج بدون خرج و مخارج اضافه

چرا بعد از رابطه جنسی احساس افسردگی می‌کنید؟

طالع بینی هفتگی عشق (نوزدهم تا بیست و ششم آبان)

مردی با DNA عجیب

آشنایی با زمان و نحوه جفت گیری مرغ عشق

انتقام از احسان علیخانی در روز تولدش!

کلیپ جدید محمدرضا ژاله درباره مضرات زن بودن! (فیلم)

اعتراف حمید هیراد به پلی بک خواندن در شیراز (فیلم)

معرفی چند مدل سنگ فرش حیاط و باغ

انواع لبخند و مفهوم آن ها

خانه های کپی برداری شده از کارتون ها

کاربرد کانی گرافیت در زندگی چیست؟

طالع بینی ازدواج چینی؛ متولدین سال خوک

فال روزانه شنبه 19 آبان 1397

نماد شیطان پرستی و علائم مربوط به آن

چرا مارمولک‌ها گاهی دم خود را قطع می‌کنند؟

طالع بینی ازدواج چینی؛ متولدین سال گربه

آشنایی با ساز ترومپت

کی و با چه کسی ازدواج کنیم؟

درمان زگیل تناسلی سریع و مؤثر

عکس روز نشنال جئوگرافیک از کشتی گرفتن خرس‌ها